Obiekt

Tytuł: Sprawozdanie z Czynności Męskiego Towarzystwa św. Wincentego à Paulo we Lwowie za Rok ...

Tytuł odmienny:

Sprawozdanie Rady Centralnej Lwowskiej i Rady Miejscowej Lwowskiej z Czynności Towarzystwa św. Wincentego à Paulo w Archidiecezji Lwowskiej za Rok ... 1935 ; Sprawozdanie Rady Centralnej Lwowskiej z Czynności Towarzystwa św. Wincentego à Paulo w Archidiecezji Lwowskiej za Rok ... 1928 ; Sprawozdanie z Czynności Męskiego Towarzystwa św. Wincentego à Paulo w Archidiecezji Lwowskiej za Rok ... 1924

Współtwórca:

Towarzystwo św. Wincentego à Paulo (Lwów)

Opis:

Sprawozdanie (Towarzystwo św. Wincentego à Paulo ; Lwów) ; Rocz. ; Opis na podstawie nr z r. 1906-10, 1915-16 oraz: Bibliografia Katolickich Czasopism Religijnych w Polsce ; Daty wyd. ustalone na podst. Bibliografia Katolickich Czasopism Religijnych w Polsce. Część egzemplarzy nie została odnaleziona. Nie wiadomo czy istniały sprawozdania za lata sprzed 1905 r.

Miejsce wydania:

Lwów ; (Lwów)

Sponsor digitalizacji:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Wydawca:

nakładem Towarzystwa św. Wincentego à Paulo we Lwowie ; (czcionkami Drukarni "Polonia")

Data wydania:

[1906-1938]

Format:

application/octet-stream

Rozmiar:

23 cm

Sygnatura:

V-7101

Cytata bibliograficzna:

Bibliografia Katolickich Czasopism Religijnych w Polsce / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin, 1981, poz. 798

Język:

pol

Jest wersją:

Oryginał drukowany

Prawa dostępu:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Licencja :

Domena publiczna (Public domain)

Właściciel praw:

-

Digitalizacja:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Lokalizacja oryginału:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003186487

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji