Object structure

Title:

Ordo Officii Divini ad Usum Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini ...

Alternative title:

Directorium Divini Officii et Missarum juxta Rubricas Breviarii et Missalis Romani ac Decreta S.R.C. Peragendi in Usum Universi Cleri Saecularis Dioecesis Lublinensis Conscriptum ac Editum pro Anno Domini ... (1875)

Contributor:

Kossakowski, Władysław Jan (1833-1870). Wyd. ; Kossakowska, Michalina (1836-1894). Wyd. ; Ecclesia Catholica. Diecezja Lubelska ; Ecclesia Catholica. Diecezja Siedlecka

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Lubelska czasopisma ; Ecclesia Catholica. Diecezja Lubelska kalendarze ; Duchowieństwo Polska Lublin (region) spisy czasopisma ; Parafie Polska Lublin (region) spisy czasopisma ; Kościoły Polska Lublin (region) spisy czasopisma ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Lublin 18 w. ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Lublin 19 w. ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Lublin 1900-1945 ; Prasa katolicka Polska Lublin 18 w. ; Prasa katolicka Polska Lublin 19 w. ; Prasa katolicka Polska Lublin 1900-1945

Description:

Rocz. ; [1789]-1939 ; Opis na podst. Bazy BN i rocz. 1840-1939 ; Data [1789] na podst.: Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939) / Alina Krystyna Gromek. - [Lublin, 1972] oraz Katalog czasopism lubelskich / [opr. Halina Wolska] - Lublin, 1974 ; W 1843 oraz od 1846 m. wyd.: Lublin ; Pierwszy znany rocz.: 1840

Place of publishing:

Varsavia

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Ad Sanctam Crucem

Date issued:

[1789]-1939

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

19 cm

Call number:

V-1287

Bibliographic citation:

Katalog czasopism lubelskich / [opr. Halina Wolska]. - Lublin, 1974, poz. 116 ; Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939) / Alina Krystyna Gromek. - [Lublin, 1972], s.v. Directorium Divini Officii et Missarum ad Usum Dioecesis Lublinensis

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003056861