Obiekt

Tytuł: Directorium Persolvendi Rite Officii Divini Auctoritate et Mandato Illustrissimi Excellentissimi ac Reverendissimi Domini [...] ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioeceseos Cracoviensis pro Anno ...

Tytuł odmienny:

Directorium Offici Divini [...] Persolvendi Sacrique Celebrandi in Dioecesi Cracov.[ienso]-Kielcensi [...] pro Anno Domini ... 1872 [Varsaviae]-1876 ; Directorium Persolvendi Rite Officii Divini Secundum Rubricas Breviarii et Missalis Romani ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioeceseos Cracoviensis 1835 [Kielciis]-1836 ; 1837 [Cracoviae]-1848 ; Ordo Officii Divini pro Dioecesi Kielcenso-Cracoviensi ... 1849 [Varsoviae] ; Ordo Divini Officii pro Dioecesi Cracoviensi ... 1851 ; Directorium Persolvendi Rite Officii Divini ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioeceseos Cracoviensis pro Anno ... 1850 ; Directorium Persolvendi Rite Officii Divini Secundum Rubricas Breviarii et Missalis Romani ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioeceseos Kielcenso-Cracoviensis 1853 [Varsaviae] - 1863 [Varsaviae]; 1864 [Kielciis]-1866 [Kielciis] ; Directorium Persolvendi Rite Officii Divini Secundum Generales Rubricas Breviarii, Missalis Romani et Sacrae Rituum Congregations Decreta nec non Juxta Calendarium Perpetuum Dioecesis Cracoviensis 1867 [Kielciis]- 1869 [Kielciis] ; Directorjum Divini Officii Recitandi Sacriqve Faciendi Juxta Generales Rubricas Breviarii, Missalis Romani et Sacrae Rituum Congregationis, Decreta 1870 [Kielciis] -1871[Kielciis] ; Ordo Divini Officii ad Usum Dioecesis Cracov.-Kielcensis pro Anno Domini... 1872

Współtwórca:

Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska ; Ecclesia Catholica. Diecezja Kielecka

Zakres przestrzenny:

Galicja (region)

Opis:

Rocz. ; 1832-1881 ; W 1881 / Diecezja Kielecka ; Współwyd. z: Elenchus Universi Cleri Dioeceseos Cracoviensis 1832-1851

Miejsce wydania:

Cracoviae ; (Cracoviae)

Sponsor digitalizacji:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Wydawca:

[s.n] ; (Typis Academicis Cracoviae)

Data wydania:

1832-1881

Format:

application/octet-stream

Rozmiar:

17-20 cm

Sygnatura:

V-1286

Język:

lat

Jest wersją:

Oryginał drukowany

Zastępuje:

Ordo Offici Divini pro Dioecesi Cracoviensi Juxta Rubricas Breviarii et Missalis Romani Nec Non Decreta S.R.C. in Annum Domini ... 1813-1831

Zastąpiony przez:

Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Celebrandi ad Usum Venerabilis Cleri Saecularis Dioecesis Cracoviensis pro Anno Domini ... 1882-1971

Prawa dostępu:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Licencja :

Domena publiczna (Public domain)

Właściciel praw:

-

Digitalizacja:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Lokalizacja oryginału:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001206162

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2017-07-12

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kul.pl/publication/14586

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji