Object structure

Title:

Directorium Persolvendi Rite Officii Divini Auctoritate et Mandato Illustrissimi Excellentissimi ac Reverendissimi Domini [...] ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioeceseos Cracoviensis pro Anno ...

Alternative title:

Directorium Persolvendi Rite Officii Divini Auctoritate et Mandato Illustrissimi Excellentissimi ac Reverendissimi Domini [...] ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioeceseos Cracoviensis pro Anno ... (1832)

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska ; Ecclesia Catholica. Diecezja Kielecka

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska kalendarze ; Ecclesia Catholica. Diecezja Kielecka kalendarze ; Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska 19 w. ; Liturgia czasopisma ; Kalendarz liturgiczny Polska Kraków ; Kościół katolicki liturgia kalendarz ; Galicja (region) 19 w. czasopisma ; Czasopisma polskie Polska Kraków 19 w. ; Prasa religijna Polska 19 w.

Spatial coverage:

Galicja (region)

Description:

Rocz. ; 1832-1881 ; W 1881 / Diecezja Kielecka ; Współwyd. z: Elenchus Universi Cleri Dioeceseos Cracoviensis 1832-1851

Place of publishing:

Cracoviae ; (Cracoviae)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n] ; (Typis Academicis Cracoviae)

Date issued:

1832-1881

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

17-20 cm

Call number:

V-1286

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Replaces:

Ordo Offici Divini pro Dioecesi Cracoviensi Juxta Rubricas Breviarii et Missalis Romani Nec Non Decreta S.R.C. in Annum Domini ... 1813-1831

Is replaced by:

Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Celebrandi ad Usum Venerabilis Cleri Saecularis Dioecesis Cracoviensis pro Anno Domini ... 1882-1971

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001206162