Object structure

Title:

Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Celebrandi ad Usum Venerabilis Cleri Saecularis Dioecesis Cracoviensis pro Anno Domini ...

Alternative title:

Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Celebrandi ad Usum Venerabilis Cleri Saecularis Dioecesis Cracoviensis pro Anno Domini ... (1929)

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska ; Ecclesia Catholica. Archidiecezja Krakowska

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska kalendarze ; Ecclesia Catholica. Archidiecezja Krakowska kalendarze ; Liturgia czasopisma ; Kalendarz liturgiczny Polska Kraków ; Kościół katolicki liturgia kalendarz ; Czasopisma polskie Polska Kraków 1870-1914 ; Czasopisma polskie Polska Kraków 1900-1945 ; Prasa katolicka Polska Kraków 1870-1914 ; Prasa katolicka Polska Kraków 1900-1945 ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Kraków 1900-1945

Description:

Rocz. ; 1882-1971

Place of publishing:

Cracovia ; (Cracovia)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n] ; (Typographia Ephemeridum "Czas")

Date issued:

1882-1971

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

19-21 cm

Call number:

V-1286

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Replaces:

Directorium Persolvendi Rite Officii Divini Auctoritate et Mandato Illustrissimi Excellentissimi ac Reverendissimi Domini ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioeceseos Cracoviensis pro Anno ... 1832-1881

Is replaced by:

Kalendarz Liturgiczny Archidiecezji Krakowskiej na Rok ... 1972-

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001206163