Object structure

Title:

Consignatio Cleri Saecularis ac Regularis Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini [...] Confecta

Alternative title:

Catalogus Ecclesiarum et Utriusque Cleri tam Saecularis quam Regularis Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1910 (1910)

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Lubelska

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Lubelska czasopisma ; Ecclesia Catholica. Diecezja Lubelska spisy ; Kościoły Polska Lublin (region) spisy czasopisma ; Parafie Polska Lublin (region) spisy czasopisma ; Duchowieństwo Polska Lublin (region) spisy czasopisma ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Lublin 19 w. ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Lublin 1900-1945 ; Prasa katolicka Polska Lublin 19 w. ; Prasa katolicka Polska Lublin 1900-1945

Description:

Rocz. ; Opis na podst. rocz. 1840-1929 ; Pocz. data wyd. 1791 na podst.: Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981 ; Tyt. wg nagł. ; Rocz. 1843 oraz od rocz. 1846 m. wyd.: Lublin

Place of publishing:

Varsavia

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

ad Sanctam Crucem

Date issued:

1791-1929

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

17 cm

Call number:

V-1287A

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 53 ; Katalog czasopism lubelskich / [opr. Halina Wolska]. - Lublin, 1974, poz. 523

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat ; Tekst gł. w jęz. łac., częściowo w jęz. pol., niektóre rocz. także w jęz. ros.

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Is replaced by:

Katalog Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Lubelskiej na Rok ... 1930-1934

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

zz2007964562