Object structure

Title:

Elenchus Cleri Partis Dioecesis Cracoviensis sub Dominio Caesareo-Austriaco Sitae

Alternative title:

Elenchus Cleri Partis Dioecesis Cracoviensis sub Dominio Caesareo-Austriaco Sitae (1860)

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska 19 w. ; Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska czasopisma ; Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska spisy czasopisma ; Kościół katolicki duchowieństwo 19 w. spisy ; Seminaria duchowne katolickie Polska 19 w. ; Szkoły katolickie Polska 19 w. ; Galicja (region) 19 w. czasopisma ; Czasopisma polskie Polska Kraków 19 w.

Description:

Rocz. ; Opis na podst. 1853-1862

Place of publishing:

Cracoviae

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s. n.]

Date issued:

1853-1862

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

18 cm

Call number:

V-1286A

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / Zygmunt Zieliński. Lublin, 1981

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Replaces:

Elenchus Universi Cleri Dioeceseos Cracoviensis 1832-1852

Is replaced by:

Elenchus Venerabilis Cleri tam Saecularis quam Regularis Partis Dioecesis Cracoviensis Imperio Caesareo-Austriaco in Civilibus Subjectae et Scholarum in Eadem Existentium Anno Salutis ... 1863-1880

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003050459