Show structure

Title:

Ziemianin Galicyjski : pismo poświęcone gospodarstwu krajowemu

Alternative title:

Ziemianin Galicyjski : pismo poświęcone gospodarstwu krajowemu. T. 4, nr 6 (1837)

Subject:

Hodowla Polska 19 w. czasopisma ; Rolnictwo Polska 19 w. czasopisma ; Sadownictwo Polska 19 w. czasopisma ; Czasopisma polskie Galicja (region) 19 w.

Description:

Mies. ; T. 1 (1835)-T. 4 (1837) ; Wg bibliografii wych. od lipca 1835 do czerwca 1837

Place of publishing:

Lwów ; (Lwów)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

wyd. Juljan Alexander Kamiński ; (Drukiem Piotra Pillera)

Contributor:

Piller, Piotr (1801-1874). Druk. ; Kamiński, Julian Aleksander (1805-1860). Wyd.

Date issued:

1835-1837

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

19 cm

Bibliographic citation:

Bibliografia prasy polskiej 1832-1864 / B. Korczak. - Warszawa, 1968, poz. 333 ; CKTCZ online, poz. 41158 ; Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od XVIII w. do r. 1960 : materiały bibliograficzno-katalogowe / Irena Turowska-Bar. - Warszawa, 1963, poz. 2126 ; Katalog "Czasopisma Lwów", ID 3014

Call number:

V-17786

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001034129