Object structure

Title:

Vremennik Imperatorskago Moskovskago Obŝestva Istorìi i Drevnostej Rossìjskich

Alternative title:

Vremennik Imperatorskago Moskovskago Obŝestva Istorìi i Drevnostej Rossìjskich. T. 7 (1850)

Contributor:

Belâev, Ivan Dmitrievič (1810-1873). Red.

Subject:

Obŝestvo istorii i drevnostej rossijskih czasopisma ; Historia powszechna czasopisma ; Rosja historia czasopisma ; Czasopisma rosyjskie 19 w. ; Czasopisma naukowe Rosja 19 w.

Description:

Niereg. ; Kn. 1 (1849)-Kn. 25 (1857) ; Red. I. D. Belâev, sekretarz Towarzystwa za: FEB-web oraz Academic online ; Tyt. poprzedni i następny wydawnictwa za: FEB-web oraz Academic online

Place of publishing:

Moskva [Moskwa] ; (Moskva)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n.] ; (v Universitetskoj Tipografìi)

Date issued:

1849-1857

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

25 cm

Call number:

V-14

Bibliographic citation:

Academic online ; FEB-web, poz. 491

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

rus

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

Čtenìâ v Imperatorskom Obŝestvě Istorìi i Drevnostej Rossìjskich pri Moskovskom Universitetě 1845/46-1848

Is replaced by:

Čtenìâ v Imperatorskom Obŝestvě Istorìi i Drevnostej Rossìjskich pri Moskovskom Universitetě 1858-1894

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003218458