Object structure

Title:

Walka : centralny organ P.P.S. dawnej Frakcji Rewolucyjnej

Alternative title:

Walka. R. 7, nr 48 (1129) (1937)

Contributor:

Gliszczyńska, Stefania (1894-1939). Wyd. ; Wiśniewski, Wacław. Red. ; Polska Partia Socjalistyczna dawna Frakcja Rewolucyjna (1928-1939)

Subject:

Polska Partia Socjalistyczna dawna Frakcja Rewolucyjna (1928-1939) czasopisma ; Socjalizm Polska 1900-1945 czasopisma ; Czasopisma polskie 1900-1945 ; Prasa socjalistyczna Polska 1900-1945

Description:

Tyg. ; R. 1 (1931)-R. 9 (1939) ; Tyt. wg nagł. ; Opis na podst. R. 6, nr 42 (1068) (8 list. 1936) oraz Katalogu Biblioteki na Koszykowej ; Red. Wacław Wisniewski za: Katalog Biblioteki na Koszykowej oraz Spis Gazet i Czasopism Rzeczypospolitej Polskiej (1932). W R. R. 6, nr 42 (1068) (8 list. 1936) i następnych nr Red. odp. i wyd.: Stefanja Glisczyńska ; Daty wyd. wg Katalogu Biblioteki na Koszykowej ; Od R. 7, nr 45 (1126) (5 grudz. 1937) Druk. Dziennikarska. Od R. 9, nr 2 (1178) (8 stycz. 1939) Druk. Stow. "Dom Ludowy" w dzierżawie Zakł. Graf. Izabelli Czeskiej. R. 9, nr 2 (1184) (19 marz. 1939) Druk. Zakł. Graf. Izabelli Czeskiej

Place of publishing:

Warszawa ; (Warszawa)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Stefanja Glisczyńska ; (Zakł. Graf. "Nowa Książka")

Date issued:

1931-1939

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

52 cm

Call number:

V-0229

Bibliographic citation:

Spis Gazet i Czasopism Rzeczypospolitej Polskiej, R. 1932, s. 78

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Has part:

Hasło [Nr 1] (24 grudz. 1936)-R. 9, nr 2 (1939) ; Kolejarz 1937-1939 ; Z Pola Walki Nr 1 (1937)-Nr 3 (27) (1939)

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003220485