Object structure

Title:

Elenchus Cleri Saecularis ac Regularis Dioecesis Łomżensis

Alternative title:

Elenchus Cleri Saecularis ac Regularis Dioecesis Łomżensis (1937)

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Łomżyńska

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Łomżyńska spisy ; Prasa katolicka Polska 1900-1945 ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska 1900-1945 ; Prasa katolicka Polska 1945-1970 ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska 1945-1970

Description:

Rocz. ; 1925-1950 ; Opis na podst. 1925 r. oraz "Bibliografia Katolickich Czasopism Religijnych w Polsce 1945-1989", Lublin 1996

Place of publishing:

Łomża

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Officina Typagraphica Dioecesana Łomżensis

Date issued:

1925-1950

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

18 cm

Identifier:

ISSN: 1234-0472

Call number:

V-1919 a

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

Elenchus Cleri Saecularis ac Regularis Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis 1881-1924

Is replaced by:

Rocznik Diecezji Łomżyńskiej 1953-

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

zz2006966056