Object structure

Title:

Katalog Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marji Panny Niepokalanie Poczętej na Rok ...

Alternative title:

Katalog Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marji Panny Niepokalanie Poczętej na Rok 1939

Contributor:

Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae

Subject:

Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae spisy ; Prasa katolicka Polska Stara Wieś (województwo podkarpackie) 1900-1945 ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Stara Wieś (województwo podkarpackie) 1900-1945

Description:

Opis na podst.: 1931 i 1939

Place of publishing:

Stara Wieś

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Nakł. Zgromadzenia SS. Służebniczek Najśw. Marji Panny Niepokalanie Poczętej.

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

20 cm

Call number:

V-10341

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001198432