Object

Title: Ordo Divini Officii ad Usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro Anno ...

Alternative title:

Directorium Divini Officii ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis ; Rubricella sive Directorium Divini Officii ad Usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis ; Rubricella sive Directorium Divini Officii ad usum Universi Cleri Saecularis Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Augustowska

Description:

Rocz. ; Od 1906 r. format : 17 cm ; Pierwszy znany rocz. na podst. Estr. XIX: 1864

Place of publishing:

Varsavia

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis C. Kowalewski

Format:

application/octet-stream

Extent:

21 cm

Call number:

V-1919

Bibliographic citation:

Estr. XIX, wyd. 1, t. 3, s. 308

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

Ordo Divini Officii ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioecesis Augustoviensis [...] pro Anno ...

Is replaced by:

Ordo Divini Officii ad usum Dioecesis Łomżensis pro Anno Domini ... 1924-1952

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

zz2006965978

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information