Object structure

Title:

Ordo Divini Officii ad Usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro Anno ...

Alternative title:

Ordo Divini Officii ad Usum Dioecesis Seinensis seu Augustoviensis pro Anno Domini 1913

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Augustowska

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Augustowska kalendarze ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska 19 w. ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska 1900-1945 ; Prasa katolicka Polska 19 w. ; Prasa katolicka Polska 1900-1945

Description:

Rocz. ; Od 1906 r. format : 17 cm ; Pierwszy znany rocz. na podst. Estr. XIX: 1864

Place of publishing:

Varsavia

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis C. Kowalewski

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

21 cm

Call number:

V-1919

Bibliographic citation:

Estr. XIX, wyd. 1, t. 3, s. 308

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Replaces:

Ordo Divini Officii ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioecesis Augustoviensis [...] pro Anno ...

Is replaced by:

Ordo Divini Officii ad usum Dioecesis Łomżensis pro Anno Domini ... 1924-1952

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

zz2006965978