Object structure

Title:

Schematismus Patrum, Fratrum et Monialium Ordinis Eremitarum S. P. Augustini in Magno Ducatu Cracoviensi pro Anno ...

Alternative title:

Schematismus Patrum, Fratrum et Monialium Ordinis Eremitarum S. P. Augustini in Magno Ducatu Cracoviensi pro Anno ... (1888)

Contributor:

Ordo Sancti Augustini. Prowincja Polska

Subject:

Ordo Sancti Augustini. Prowincja Polska spisy ; Prasa katolicka Polska Kraków 19 w. ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Kraków 19 w.

Description:

Rocz. ; Pierwszy znany rocz.: 1866 ; Ostatni znany rocz.: 1898 ; Współwyd. z: Ordi Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi ad Usum Patrum ac Fratrum Ordinis Eremitarum S. P. Augustini Conventus Cracoviensis [...] Editus pro Anno Domini ...

Place of publishing:

Cracovia

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

typis J. Bensdorff

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

20 cm

Call number:

V-10533

Bibliographic citation:

Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich [...] / Edyta Chomentowska [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne [...]. T. 100. - Lublin, 2013, s. 74-83

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Replaces:

Schematismus Patrum ac Fratrum Ordinis Eremitarum S. P. N. Augustini Provinciae Polonae pro Anno ...

Is replaced by:

Fratrum et Monialium Ordinis Eremitarum S. Augustini Catalogus Provinciae Polonicae Canonice Erectae 1546 Anno pro Anno ...

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003260541