Object structure

Title:

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Episcopalis Dioecesis Graeco-Catholicae Stanislaopoliensis pro Anno Domini ...

Alternative title:

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Episcopalis Dioecesis Graeco-Catholicae Stanislaopoliensis pro Anno Domini ...(1928)

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Stanisławowska Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego ; Stavropigìjs'kij ìnstitut (Lwów)

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Stanisławowska Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego spisy ; Prasa katolicka Ukraina 1870-1914 ; Prasa katolicka Ukraina 1900-1945 ; Dzienniki i czasopisma religijne Ukraina 1870-1914 ; Dzienniki i czasopisma religijne Ukraina 1900-1945

Description:

Rocz. ; 1886-1939 ; Na s. tyt. roczn. 1888: "III annus editionis" ; Od 1888 m. wyd.: Stanislaopolis

Place of publishing:

Leopolis

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

e typographia Instituti Stauropigiani

Date issued:

1886-1939

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

23 cm

Call number:

V-2483

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / Zygmunt Zieliński. - Lublin, 1981, poz. 731

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003255360