Object structure

Title:

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Archidioeceseos Metropolitanae Graeco Catholicae Leopoliensis pro Anno Domini ...

Alternative title:

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Archidioeceseos Metropolitanae Graeco Catholicae Leopoliensis pro Anno Domini ... (1881)

Contributor:

Piller, Piotr (1801-1874). Druk. ; Ecclesia Catholica. Archidiecezja Lwowska Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego

Subject:

Ecclesia Catholica. Archidiecezja Lwowska Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego spisy ; Dzienniki i czasopisma religijne Ukraina Lwów 19 w. ; Prasa katolicka Ukraina Lwów 19 w.

Description:

Rocz. ; Opis na podst. rocz. 1836 ; Pierwszy znany rocz. na podst. Bibliografii katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944: 1832 ; Ostatni znany rocz.: 1882

Place of publishing:

Leopolis

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

impressus in typographia Petri Piller

Date issued:

18uu-1882

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

22 cm

Call number:

V-1364B

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 732

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003271152