Object structure

Title:

Directorium Officii Divini ac Missarum ad Usum Dioecesis Luceoriensis pro Anno Domini ...

Alternative title:

Directorium Officii Divini ac Missarum ad Usum Dioecesis Luceoriensis pro Anno Domini ... (1849)

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Łucka ; Ecclesia Catholica. Diecezja Żytomierska

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Łucka kalendarze ; Ecclesia Catholica. Diecezja Żytomierska kalendarze ; Prasa katolicka 19 w. ; Dzienniki i czasopisma religijne 19 w.

Description:

Rocz. ; Rocz. 1876 i 1877 m. wyd.: Varsavia ; Pierwszy znany rocz.: 1850 (wyd. 1849) ; Współwyd. : Elenchus Cleri Secularis Dioeceseos Luceoriensis et Żytomiriensis Ordine Alphabetico Confectus

Place of publishing:

Vilna

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

typis A. Marcinkowski

Date issued:

[1850-18uu]

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

17 cm

Call number:

V-1501

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat ; Tekst gł. w jęz. łac., a także w jęz. pol. i ukr.

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Is replaced by:

Kalendarium Liturgicum Dioecesium Luceoriensis et Żytomiriensis nec non Ecclesiarum per Podoliam [...] Anno Domini ... Servandum

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003266273