Object structure

Title:

Kalendarium Liturgicum in Usum Dioecesis Luceoriensis [...] A. D. ... Servandum

Alternative title:

Kalendarium Liturgicum in Usum Dioecesis Luceoriensis [...] A. D. ... Servandum (1929)

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Łucka

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Łucka kalendarze ; Prasa katolicka Ukraina 1900-1945 ; Dzienniki i czasopisma religijne Ukraina 1900-1945

Description:

Rocz. ; Od 1928 wyd.: typis Curiae Episcopalis ; Pierwszy znany rocz.: 1927 ; Ostatni znany rocz.: 1938 ; Współwyd. z: Elenchus Ecclesiarum et Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Luceoriensis pro Anno Domini ...

Place of publishing:

Luceoria

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Drukarnia Państwowa

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

17 cm

Call number:

V-1501

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 263

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Replaces:

Kalendarium Liturgicum Dioecesium Luceoriensis et Żytomiriensis nec non Ecclesiarum per Podoliam [...] Anno Domini ... Servandum

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003268756