Object structure

Title:

Elenchus Cleri Secularis Dioeceseos Luceoriensis et Żytomiriensis Ordine Alphabetico Confectus

Alternative title:

Spisok Světskomu i Monašestvuûŝemu Duhovenstvu v Lucko-Žitomirskoj Eparhii na ... God 1877

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Łucka ; Ecclesia Catholica. Diecezja Żytomierska

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Łucka spisy ; Ecclesia Catholica. Diecezja Żytomierska spisy ; Prasa katolicka 19 w. ; Dzienniki i czasopisma religijne 19 w.

Description:

Rocz. ; Tyt. wg nagł. ; M. wyd. i wyd. na podst. poz. współwyd. ; Pierwszy znany rocz.: 1850 (wyd. 1849) ; Ostatni znany rocz.: 1877 ; Współwyd. z: Directorium Officii Divini ac Missarum ad Usum Dioecesis Luceoriensis pro Anno Domini ...

Place of publishing:

[Vilna]

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[typis A. Marcinkowski]

Date issued:

[18uu-19uu]

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

16 cm

Call number:

V-1501A

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 162

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat ; Tekst w jęz. łac., niektóre rocz. także w jęz. ukr.

Is version of:

Oryginał drukowany

Is replaced by:

Dioeceses Luceoriensis et Żytomiriensis nec non Ecclesiae per Podoliam Anno ...

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003268818