Object structure

Title:

Elenchus Ecclesiarum et Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Luceoriensis pro Anno Domini ...

Alternative title:

Elenchus Ecclesiarum et Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Luceoriensis pro Anno Domini ... (1934)

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Łucka

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Łucka spisy ; Dzienniki i czasopisma religijne Ukraina 1900-1945 ; Prasa katolicka Ukraina 1900-1945

Description:

Rocz. ; 1926-1938 ; Współwyd. z: Kalendarium Liturgicum in Usum Dioecesis Luceoriensis [...] A. D. ... Servandum

Place of publishing:

Luceoria

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

typis Drukarnia Państwowa

Date issued:

1926-1938

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

18 cm

Call number:

V-1501A

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 162

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Replaces:

Dioeceses Luceoriensis et Żytomiriensis nec non Ecclesiae per Podoliam Anno ... -1925

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003270912