#

Object

Title: Directorium Offici Divini Peragendi Juxta Rubricas Breviarii et Missalis Romani tam Generales quam Particulares, ac Decreta S. R. C. pro Anno ... / in usum Dioeceseos Tynecensis Authoritate

Alternative title:

Directorium Offici Divini Peragendi Juxta Ritum et Rubricas Breviarii et Missalis Romani, tam Generales quam Particulares et Decreta Sae. Rituum Congregationis in Annum ... ; Directorium Offici Divini Peragendi Juxta Ritum et Rubricas Breviarii, ac Missalis Romani tam Generales quam Particulares, nec non Decreta S. R. Congregationis pro Anno ...

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Tyniecka ; Ecclesia Catholica. Diecezja Tarnowska

Description:

Rocz. ; Opis na podst. r. 1826. Ostatni znany rocz. 1832 ; Na rocz. 1829 / in usum Dioecesis Tarnoviensis

Place of publishing:

Tarnoviae

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis Josephi Karnstädt

Date issued:

18uu-183u

Format:

application/octet-stream

Extent:

19 cm

Call number:

V-2453

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany

Is replaced by:

Directorium Officii Divini Peragendi Juxta Ritum Breviarii et Missalis Romani nec non Juxta Decreta Sacrae Rituum Congregationis pro Anno ... 183u-18uu

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001258561

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information