Object

Title: Šimatism Čestnago Duhovstva Čina Sv. Vasiliâ V. v Galicii na God ...

Alternative title:

Šematism Čina Sv. Vasiliâ V. v Galicii na God ... 1857 ; Šematism Monastyrej Čina Sv. Vasiliâ V. v Galicii na God ... 1859 ; Šematizm Provincii Sv. Spasitelâ Čina Sv. Vasiliâ Velikogo v Galicii 1867 ; Šematizm Inokov Čina Sv. Vasiliâ Velikago, Ugorskiâ Oblasti na God ... 1870

Contributor:

Stavropigìjs'kij ìnstitut (Lwów) ; Ordo Sancti Basilii Magni

Description:

Rocz. ; Opis na podst. rocz.: 1856, 1857, 1859, 1867, 1870 ; Rocz. 1870 (wyd. 1869) m. wyd.: Ungwar [Użhorod]

Place of publishing:

L'vov

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

ticom[!] Instituta Stavropigìânskago

Date issued:

18uu-18uu

Format:

application/octet-stream

Extent:

22 cm

Call number:

V-1217

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 54 ; Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich [...] / Edyta Chomentowska [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne [...]. T. 100. - Lublin, 2013, s. 83-85

Language:

chu

Is version of:

Oryginał drukowany

Is replaced by:

Catalogus Ordinis S. Basilii Magni Reformationis Dobromiliensis sub Regimine PP. Soc. Iesu Anno ...

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003289337

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information