Object structure

Title:

Catalogus Ordinis S. Basilii Magni Reformationis Dobromiliensis sub Regimine PP. Soc. Iesu Anno ...

Alternative title:

Catalogus Ordinis S. Basilii Magni Congregationis Ruthenae SS. Salvatoris in Annum ... (1909)

Contributor:

Drukarnia "Czasu" (Kraków) ; Ordo Sancti Basilii Magni

Subject:

Prasa katolicka Polska 1870-1914 ; Prasa katolicka Polska 1900-1945 ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska 1900-1945

Description:

Rocz. ; Od rocz. 1896 m. wyd.: Żółkievia; ex typographia PP. Basilianorum ; Pierwszy znany rocz.: 1894 ; Ostatni znany rocz.: 1926

Place of publishing:

Cracovia

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

ex typographia ephemeridum "Czas" Fr. Kluczycki et soc.

Date issued:

18uu-19uu

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

24 cm

Call number:

V-1217

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 54 ; Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich [...] / Edyta Chomentowska [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne [...]. T. 100. - Lublin, 2013, s. 83-85

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Replaces:

Šimatism Čestnago Duhovstva Čina Sv. Vasiliâ V. v Galicii na God ...

Is replaced by:

Catalogus Provinciae SS. Salvatoris Ordinis Basiliani S-ti Iosaphat Ineunte Anno ...

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003289637