Object structure

Title:

Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok ... / [C. k. Namiestnictwo]

Alternative title:

Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem : na rok 1890

Contributor:

Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). CK Namiestnictwo

Subject:

Biografie czasopisma ; Książki adresowe Polska Kraków 19 w. czasopisma ; Galicja (region) czasopisma ; Książki adresowe Galicja (region) 1870-1914

Spatial coverage:

Galicja (region)

Description:

Rocz. ; 1870-1914 ; Od 1871 drukarnia E. Winiarza, od 1875 drukarnia A. J. O. Rogosza, od. 1879 drukarnia "Dziennika Polskiego", od 1881 do 1914 drukarnia Władysława Łozińskiego ; Pod patronatem ówczesnej władzy: C. k. Namiestnictwo (wydany w drukarni rządowej a odpowiedzialność osobowa namiestnikowska podana w treści) ; Od 1881 / nakładem Galic. c. k. Namiestnictwa ; Od 1910 / nakładem Prezydium c. k. Namiestnictwa ; Poczet galicyjskich szefów kraju od czasu rewindykacyi tej prowincyi, s. 1-2. poz. 23 ; Statystyczne tabele [od 1881 określane wyłącznie jako wykazy] przed końcem rocznika ; Spis alfabetyczny [od 1878 nazywany spisem alfabetycznym imion a od 1911 spisem alfabetycznym nazwisk] na końcu

Abstract:

Księga adresowa postaci wg alfabetycznego podziału na "władze, urzędy i zakłady"

Place of publishing:

Lwów ; (Lwów)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s. n.] ; (z c. k. galicyjskiej drukarni rządowej)

Date issued:

1870-1914

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

21 cm

Call number:

V-1156

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

Galizisches Provinzial-Handbuch 1868-1869

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

zz2003973572