Show structure

Title:

Rocznik Diecezji Tarnowskiej : na rok ...

Alternative title:

Rocznik Diecezji Tarnowskiej : na rok 1938

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Tarnowska

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Tarnowska spisy ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Tarnów (województwo małopolskie) 1900-1945 ; Prasa katolicka Polska Tarnów (województwo małopolskie) 1900-1945

Description:

Rocz. ; 1936-1999 ; Zm. formatu : 21-22 cm ; Od 1959 wyd.: Kuria Diecezjalna ; Ukazał się za lata: 1936-1944 ; 1946 ; 1948-1950 ; 1959 ; 1963 ; 1967 ; 1972 ; 1995-1999

Place of publishing:

Tarnów

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

nakł. Duchowieństwo Diecezjalne

Date issued:

1936-1999

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

20 cm

Call number:

V-2874

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 734

Language:

pol

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Replaces:

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Tarnoviensis 1832-1927

Is replaced by:

Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 1977-

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

zz2006814556