Object structure

Title:

Istoričeskìj Věstnik : istoriko-literaturnyj žurnal'

Alternative title:

Istoričeskìj Věstnik : istoriko-literaturnyj žurnal'. T. 46, nr 12 (1891)

Contributor:

Suvorin, Aleksej Sergeevič (1834-1912). Wyd.

Subject:

Czasopisma rosyjskie 1870-1914 ; Czasopisma rosyjskie 1900-1945

Description:

Mies. ; 1880-1917 ; Opis wg SUDOC online oraz G. 14 (Fev. 1893) ; Ostani posiadany G. 18 (1897)

Place of publishing:

Sankt-Peterburg

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

A. S. Suvorin

Date issued:

1880-1917

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

24 cm

Identifier:

ISSN: 1561-6541

Call number:

V-1875

Bibliographic citation:

FEB-web, poz. 3670

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

rus

Has part:

Novyj Vsemìrnyj Potop 18uu- 19uu 1561-6851

Is version of:

Oryginał drukowany

Is replaced by:

Istoričeskìj Věstnik (Moskva) 2012- 2306-4978

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx002822583