Object structure

Title:

Ziemianka Polska : organ zrzeszeń ziemianek wszystkich ziem polskich

Alternative title:

Ziemianka Polska : organ zrzeszeń ziemianek wszystkich ziem polskich [No. okazowy. Grudzień 1925]

Contributor:

Jankowska, Zofia (redaktor). Red. ; Grzybowska, Aleksandra. Red. ; Drużbacka, Wanda. Red.

Subject:

Czasopisma polskie 1900-1945 ; Towarzystwo Zjednoczonych Ziemianek czasopisma ; Właściciele ziemscy Polska 20 w. czasopisma ; Prasa ludowa Polska 1900-1945

Description:

Od 1926, nr 14/15 kom. red. Aleksandra Grzybowska [i in.] ; No. 1 (1 stycz. 1926)-1939 ; W roku 1925 w grudniu ukazał się nr okazowy ; Mies., 1932-1939 ; 1 grudz. 1931 wyd. no. spec. poświęcony pamięci ś.p. Aleksandry Grzybowskiej (nienumerowany) ; Dwutyg., 1926-1931 ; Od 1933 red. Zofja[!] Jankowska ; Od 1926, nr 14/15 format 24 cm ; Od 1937, nr 5 podtyt.: organ zrzeszeń ziemianek ; Od 1931, nr 23 kom. red.: Wanda Drużbacka [i in.] ; Opis uzup. na podst.: BP m. st. Warszawy

Place of publishing:

Warszawa ; (Warszawa)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s. n.] ; (Drukarnia Akademicka)

Date issued:

1926-1939

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

24 cm

Call number:

V-8155

Bibliographic citation:

CKTCZ online, poz. 41164 ; Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od XVIII w. do r. 1960 : materiały bibliograficzno-katalogowe / Irena Turowska-Bar. - Warszawa, 1963, poz. 2130

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001080091