Object structure

Title:

Zapiski Imperatorskago Russkago Geografičeskago Obŝestva po Otdeleniû Ètnografìi / red. V. I. Lamanskago

Alternative title:

Zapiski Imperatorskago Russkago Geografičeskago Obŝestva po Otdeleniû Ètnografìi. T. 43, z. 1 (1916)

Contributor:

Imperatorskoe Russkoe geografičeskoe obŝestvo ; Lamanskij, Vladimir Ivanovič (1833-1914). Red.

Subject:

Czasopisma rosyjskie 1870-1914 ; Czasopisma naukowe Rosja 1870-1914 ; Czasopisma rosyjskie 19 w. ; Czasopisma naukowe Rosja 19 w. ; Etnologia czasopisma ; Imperatorskoe Russkoe geografičeskoe obŝestvo czasopisma

Description:

Niereg. ; Niektóre tomy mają własne tyt. ; Opis wg T. 1 (1967), T. 43, vyp. 1 (1916) FEB-web oraz ISSN online ; Ostatni znany: T. 43, vyp. 1 (1916) ; Wyd., daty wyd.: za ISSN online. Red. T. 1: Lamanskij, V. I. Częste zm. red.: http://feb-web.ru/feb/periodic/lb-abc/lb1/lb1-2221.htm?cmd=2&istext=1 ; T. 1 (1867)-T. 43, vyp. 1 (1916)

Place of publishing:

(S.Peterburg) ; S.Peterburg [Petersburg]

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[Imperatorskoe Russkoe geografičeskoe obŝestvo] ; (Tipografiâ Kukol'-Âsnopol'skago)

Date issued:

1867-1916

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

26 cm

Identifier:

ISSN: 1682-4431

Call number:

V-102

Bibliographic citation:

FEB-web, poz. 907

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

rus

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003267626