Object structure

Title:

Lud Boży : dodatek do czasopisma Kresy : pismo przeznaczone do zadośćuczynienia potrzebom kulturalnym ludu miejskiego i wiejskiego na Rusi / wyd. Kazimierz Stawiński ; red. Józef Żmigrodzki

Alternative title:

Lud Boży. R. 2, nr 4 (24 stycznia / 6 lutego 1908)

Contributor:

Stawiński, Kazimierz. Wyd. ; Żukowski, Stanisław (1881-1935). Wyd. ; Szych, Jan (1898-1947). Wyd. ; Krajewski, Lucjan. Red. ; Łychowski, Ignacy. Wyd. ; Ecclesia Catholica. Kuria Diecezjalna (Łuck) ; Żmigrodzki, Józef. Red.

Subject:

Czasopisma polskie Ukraina 1900-1945 ; Kościół katolicki Ukraina 1900-1945 czasopisma

Description:

Tyg. ; Od 1910 podtyt.: gazeta tygodniowa z dodatkami ; Wyd. przerwano w czasie wojny. W 1923 wznow. w Łucku ; Numer okazowy : R. 1, 15(28) grudnia 1906 r. ; Od [R. 17], nr 12 (2 list. 1924) / Jan Szych ; Nr 1 (14 stycznia 1907)-R. 18 (1925) ; Od R. 16, nr 17 (1 lipca 1923) podtyt.: gazeta dla wszystkich : tygodnik ilustrowany : z Bogiem i Narodem ; Od 1914 red.: Stanisław Żukowski ; Od 1909 podtyt.: pismo poświęcone ludowi ku cnocie, nauce i zbogaceniu. Gazeta tygodniowa z rysunkami ; Od 1 października 1907 podtyt.: gazeta tygodniowa z rysunkami ; Od [R. 16], nr 1 (1 kwiec. 1923) podtyt.: tygodnik ilustrowany ; Od [R. 16], nr 1 (1 kwiec. 1923) / Kurja Djecezjalna Łuc.-Żyt. ; Opis na podstawie: Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku, poz. 418 ; Od 1907 wychodzi jako dodatek do czasopisma Kresy, od 1 października 1907 samodzielnie ; Od [R. 16], nr 2 (8 kwiec. 1923) podtyt.: tygodnik ilustrowany : z Bogiem i Narodem ; W 1916 podtyt.: pismo popularne, tygodniowe z dodatkami ; Od 1923 druk. "Polskie Zakłady Drukarskie i Introl. w Łucku", red. czasowo ks. L. Krajewski ; Od 1907 wyd.: Ignacy Łychowski ; od 1 października 1907 - Kazimierz Stawiński ; od 1914 - Stanisław Żukowski

Place of publishing:

Kijów

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Ignacy Łychowski

Date issued:

1906-1925

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

33 cm

Call number:

V-4824

Bibliographic citation:

Katalog Czasopisma-Lwów ; Bibliografia Katolickich Czasopism Religijnych w Polsce / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin, 1981, poz. 450

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Has part:

Słowo Boże 1909 ; Gazetka dla Dzieci 1909-1917 ; Nasza Wieś ; Wieś R. 1, nr 1 (6 lip. 1924)-[R. 18, nr 24 (14 czerw. 1925)]

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001406364