Object structure

Title:

Sprawozdanie z Czynności Męskiego Towarzystwa św. Wincentego à Paulo we Lwowie za Rok ...

Alternative title:

Sprawozdanie z Czynności Męskiego Towarzystwa św. Wincentego à Paulo w Archidiecezji Lwowskiej za Rok 1905

Contributor:

Towarzystwo św. Wincentego à Paulo (Lwów)

Subject:

Sprawozdania Ukraina Lwów 1900-1945 ; Towarzystwo św. Wincentego à Paulo (Lwów) czasopisma

Description:

Rocz. ; Sprawozdanie (Towarzystwo św. Wincentego à Paulo ; Lwów) ; Opis na podstawie nr z r. 1906-10, 1915-16 oraz: Bibliografia Katolickich Czasopism Religijnych w Polsce ; Daty wyd. ustalone na podst. Bibliografia Katolickich Czasopism Religijnych w Polsce. Część egzemplarzy nie została odnaleziona. Nie wiadomo czy istniały sprawozdania za lata sprzed 1905 r.

Place of publishing:

Lwów ; (Lwów)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

nakładem Towarzystwa św. Wincentego à Paulo we Lwowie ; (czcionkami Drukarni "Polonia")

Date issued:

[1906-1938]

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

23 cm

Call number:

V-7101

Bibliographic citation:

Bibliografia Katolickich Czasopism Religijnych w Polsce / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin, 1981, poz. 798

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003186487