Object structure

Title:

Dziennik Literacki / red. Karol Szajnocha

Alternative title:

Dziennik Literacki. Nr 23 (13 maja 1864)

Contributor:

Szajnocha, Karol (1818-1868). Red. ; Maniecki, Wojciech (1820-1887). Wyd. ; Dobrzański, Jan (1820-1886). Red. ; Nowakowski, Tadeusz. Red. ; Orzechowski, Antoni. Red. ; Starkel, Juliusz (1840-1918). Red. ; Łoziński, Władysław (1843-1913). Red. ; Skerl, August. Leopold (ca 1842-1881). Red. ; Cieszewski, Karol (1833-1867). Wyd. ; Wild, Karol Kazimierz (1824-1885). Red. ; Łobeski, Felicjan (1814-1859). Red.

Subject:

Polska 19 w. miscellanea ; Lwów (Ukraina) 19 w. czasopisma ; Polska 19 w. czasopisma ; Galicja (region) 19 w. czasopisma ; Czasopisma polskie Ukraina Lwów 19 w. ; Czasopisma polskie 19 w.

Description:

Tyg., 1864-1870 ; Trzy razy na tydzień, 1856-1858 ; Dwa razy w tyg., 1859-1863 ; Wychodzi co sobota, 1852-1854 ; R. 1, nr 1 (3 stycz. 1852)-R. 3, nr 43 (27 paźdz. 1854) ; 1856, t.1, nr 1 (1 maja)-R. 19, nr 51 (27 grudz. 1870) ; Od 1853, nr 5 : red. Felicjan Łobeski ; od 1854, nr 26 wyd. i red. Wojciech Maniecki ; od 1863 wyd. i red. Jan Dobrzański, druk. E. Winiarza ; od nr 13 (1865) także Tadeusz Nowakowski ; od nr 25 także Antoni Orzechowski ; od 1865, nr 78 red. Juljusz Starkel, wyd. Karol Ciszewski i Juljusz Starkel ; od 1868, nr 1 wyd. i red. Władysław Łoziński ; od R.18, nr 1 (5 grudz. 1869) wyd. Karol Wild ; od R.19, nr 22 (1870) wyd. i red. August. L. Skerl ; Przewodnik od 1957 staje się wewnętrznym działem pisma ; Po przerwie nr 1 ukazał się jako dodatek do "Nowin" ; Przejściowo tomowanie półroczy: 1856, t.1, nr 1-1859, t.2, nr 104 ; paginacja ciągła ; Przywrócenie rocznika od R.15, nr 1 (2 stycz. 1866)

Abstract:

Poezye, powieści, obrazy historyczne, opisy, rozprawy obyczajowe, historya, archeologia, numizmatyka, sztuki piękne

Place of publishing:

Lwów ; (Lwów)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

nakładem Wojciecha Manieckiego ; (Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich)

Date issued:

1852-1870

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

35 cm

Call number:

V-1641

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Has part:

Przewodnik : dodatek bezpłatny do Dziennika Literackiego nr 1 (27 maja 1856)- nr 92 (30 grudz. 1856)

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

gg2001602199