Object structure

Title:

Pokuts'ke Slovo : polìtična, kul'turno-osvìtna i gospodars'ka časopis' Pokuttâ / [za redakcìû vidpovidaê Â. Ì. Mogil'nic'kij]

Alternative title:

Pokuts'ke Slovo : polìtična, kul'turno-osvìtna i gospodars'ka časopis' Pokuttâ. R. 2, nr 18 (15 maja 1927)

Contributor:

Novodvors'kij, Ivan (1890-ca 1942). Red. ; Mogil'nic'kij, Â. Ì. Red.

Subject:

Pokucie (Ukraina ; region) 1900-1945 czasopisma ; Czasopisma ukraińskie Ukraina Pokucie (region) 1900-1945

Description:

Tyg., R. 2 (1927) ; 2 razy w mies., R.1 (1926) ; R. 1, č. 1 (1 žovtnâ 1926)- ; Tyt. wg nagł. ; Od R. 2, č. 1/2 (7/8) (9 sìčnâ 1927): 48 cm ; Od R. 2, č. 18 (15 travnâ 1927) red. I. Novodvors'kij ; Red. i druk. wg stopki red. ; Ostani znany nr: R. 2, č. 28/29 (31 lipnâ 1927)

Place of publishing:

Kolomiâ [Kołomyja] ; (Kolomiâ)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n.] ; (z drukarnì V. Bravnera)

Date issued:

1926-[1927]

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

32 cm

Call number:

V-0381

Bibliographic citation:

CKTCZ online, poz. 20820

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

ukr

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003311583