Object structure

Title:

Szematyzm Szkół Ludowych Zostających pod Nadzorem Lwowskiego Konsystorza Metropolitalnego Obrządku Łacińskiego na Rok ...

Alternative title:

Szematyzm Szkół Ludowych Zostających pod Nadzorem Lwowskiego Konsystorza Metropolitalnego Obrządku Łacińskiego na Rok 1861

Contributor:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Subject:

Szkoły Ukraina Lwów19 w. spisy ; Personel szkolny Ukraina Lwów 19 w. spisy ; Czasopisma ukraińskie 19 w.

Description:

Rocz. ; Pierwszy znany rocz.: 1861 ; Ostatni znany rocz.: 1867 ; Współwyd. z Schematismus Universi Saecularis et Regularis Cleri Archi Diaeceseos Metropol. Leopol. Rit. Lat. 1861-1867

Place of publishing:

Lwów

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

w Drukarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

21 cm

Call number:

V-1364

Bibliographic citation:

Estr. XIX, t. 3, s. 34 ; Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 153

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003206638