Object structure

Title:

Przegląd Ziemiański : czasopismo informacyjne o sprawach społecznych i zawodowych oraz przejawach życia ziemiaństwa polskiego : wydawnictwo Związku Ziemian w Warszawie oraz Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich Rzpltej Polskiej / [red. Stanisław Jarkowski]

Alternative title:

Przegląd Ziemiański. R. 1, nr 4 (15 sierpnia 1920)

Contributor:

Jarkowski, Stanisław (1882-1947). Red. ; Rada Naczelna Organizacji Ziemiańskich ; Związek Ziemian (Warszawa)

Subject:

Właściciele ziemscy Polska 1900-1945 czasopisma ; Polska sytuacja społeczna 1900-1945 czasopisma ; Polska sytuacja gospodarcza 1900-1945 czasopisma ; Czasopisma polskie 1900-1945

Description:

Tyg., nr 20(1921) ; Wychodzi co dziesięć dni, 1920-1921 ; R. 1(1920)-R. 4(1923) ; Od R 2, nr 20(1921): 30 cm ; Opis na podst.: R. 2, nr 1(1921) oraz CKCzP

Place of publishing:

Warszawa

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Związek Ziemian

Date issued:

1920-1923

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

30x44 cm

Call number:

V-8638

Bibliographic citation:

Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od XVIII w. do r. 1960 / Irena Turowska-Bar. - Warszawa, 1963, poz. 1413 ; CKTCZ online, poz. 23966

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Has part:

Biuletyn Spraw Ziemiańskich : dodatek do "Przeglądu Ziemiańskiego" 1920-1921

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001904505