Object structure

Title:

Biuletyn / Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce Poświęcony Badaniu Najnowszej Historji Polski

Alternative title:

Biuletyn. R. 23, nr 1 (luty 1966)

Contributor:

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski (Nowy Jork)

Subject:

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski (Nowy Jork) czasopisma ; Polacy za granicą życie intelektualne 20 w. czasopisma

Description:

Niereg., 1998?- ; 2 nr-y w roku, 1951-1971 ; Rocz., 1972-1995? ; Nr 1 (wrześ. 1951)- ; Od 1967 r. format 23 cm

Place of publishing:

New York

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

IJP

Date issued:

1951-

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

image/x.djvu

Extent:

28 cm

Call number:

V-14949

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol ; Tekst pol., streszcz. ang.

Has version:

Bulletin

Is version of:

Bulletin ; Oryginał drukowany

Replaces:

Sprawozdanie z Działalności Instytutu od Chwili Powstania... 1944-1950

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rights holder:

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

zz2006963888