Title:

[Przywileie Y Constitucie Seymu Walnego Koronaciey Krolewskiey M.D.LXXXVIII]

Alternative title:

Przywileje i Konstytucje Sejmu Walnego

Contributor:

Januszowski, Jan (1550-1613). Druk.

Description:

[Ed. B.] ; Tyt. i dane wyd. ustalone na podst. bibliogr. ; Ed. B ustalona przez Cytowską ; Na stronie tyt. "Denunciatio..." i "Constitucie..." ozdobny ornament ze Snopkiem Wazów

Table of contents:

Denunciatio Regis coronati, Sigismundi Tertii ; Constitucie Seymu Walnego Koronaciey Krolewskiey Roku Bozego, M.D.Lxxxviij ; Uniwersal Poborowy, Roku M. D. Lxxxviij

Place of publishing:

[Kraków]

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[Druk. Łazarzowa]

Date issued:

1588 [i. e. post 1588, ante 1591]

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

image/x.djvu

Extent:

[3] k., 4-19, [2], 22-75, [4], 2-20 s. ; 2°

Identifier:

umus i-ō - c,ł- Siqu (3) 1588 (Q)

Call number:

XVI.1789 adl.

Bibliographic citation:

Estr. XV-XVIII, 20, 39 ; Cytowska, Bibliografia druków urzędowych XVI wieku, 127. (opisuje wszystkie edycje)

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003185773