Object structure

Title:

Kontakt : miesięcznik redagowany przez członków i współpracowników NSZZ Solidarność / réd. en chef Bronisław Wildstein

Alternative title:

Kontakt. 11 (103) (listopad 1990)

Contributor:

Wildstein, Bronisław (1952- ). Red. ; Nowacki, Jerzy (dziennikarz). Red. ; Kasznia, Piotr. Red. ; Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"

Subject:

Opozycja polityczna 1945-1990 Polska czasopisma ; Ruch robotniczy 1945-1990 Polska czasopisma ; Europa polityka gospodarcza 1945- czasopisma ; Polska 1980-1981 (Powstanie Solidarności) czasopisma ; Polska polityka i rządy 1980-1989 czasopisma

Description:

Mies. ; 1982, 1 (maj)-1991, 7/8=111/112 (lipiec-sierpień) ; Od 1986 nr 9 (wrzes.) bez podtyt., od 1987 nr 7/8 podtyt. : miesięcznik redagowany przez członków i sympatyków "Solidarności", Od 1990 nr 9/10 bez podtyt. ; Od 1986 nr 9 format 20 cm ; Zakres terytorialny: Paris, Bruxelles, London, New York, Roma, Stockholm, Toronto, Zurich, Warszawa, Wien ; Od 1988 nr 3 red. Jerzy Nowacki, od 1990 nr 9/10 : Piotr Kasznia ; W roku 1982 ukazał się numer wydany w kwietniu bez numeracji ; Przedruki wybranych artykułów : Kontakt (Warszawa: Wydawnictwo Przedświt) wyd. 1985, nr 33/43 ; Kontakt (Lublin: Respublica) 1987, nr 1/2/3-1989, nr 7/8/9

Place of publishing:

Paris

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

NSZZ Solidarność

Date issued:

1982-1991

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

29 cm

Identifier:

ISSN: 0756-3086

Call number:

V-24672

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Has version:

Kontakt : miesięcznik redagowany przez członków i współpracowników NSZZ Solidarność : Wyd. kieszonkowe zz2007844659 ; Kontakt : wybór ... 1985 xx001703373 ; Kontakt : wybór artykułów ... 1987-1989 xx001703411

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Stowarzyszenie Kontakt

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

zz2004968730