Title:

Pustynia w Ray Zamieniona Nieodmienną przy odmianie y alteracyi czasow Wiosną Kwitnąca [...] Matka Nayświętsza Marya w Maleńkim Papierowym Portrecie swoim przy Krasnobrodzie w puszczy Tomaszowskiey cudownie obiawionym [...] Do wiadomości poźnym y wiekopomnym latom [...] prawdziwą Historyczney oraz Autentyczney relacyi delineacyą / Przez X. Jacka Majewskiego [...] na ten czas w Lublinie Ordynaryinego Kaznodzieię okreslona [...] roku [...] Tysiącnego Siedemsetnego Pięćdziesiątego Trzeciego.

Alternative title:

Pustynia w raj zamieniona

Creator:

Majewski, Jacek (?-1765).

Description:

Tyt. na s. recto i verso. ; Liczne błędy w paginacji s.: 1-58, 56 [i.e. 59], 60-64, 64 [i.e. 65], 66-68, 55, 69-81, 67 [i.e. 82], 83-166, 197 [i.e. 167], 168, 168 [i.e. 169], 170-204, 2005 [i.e. 205], 206-207, 204-209 [i.e. 208-213], 2010-2011 [i.e. 214-215]. ; Egz. zdefektowany: brak 2 k. wg Bibliogr. Lubel. 2 k. verso cztery wiersze polskie do łac. cytatów z Pisma Św., 2 k. rekto miedz. rycina przedstawiająca Matkę Boską z leżącym dzieciątkiem św. Dominika i św. Jacka oraz dwuwiersz. ; Brak pierwszej grupy znaków w fingerprincie - egz. zdefektowany.

Place of publishing:

[Lublin]

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

w Lubelskiey Drukarni Soc. Jesu

Date issued:

[1753].

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

8 k., 2011 [i.e. 215], sygn. A-Z4, a5, Bb3, Cc4 4°.

Call number:

XVIII.1784

Bibliographic citation:

Estr. XV-XVIII, 22, 43-44 ; Bibliogr. Lubel., 572

Language:

pol ; Fragment tekstu w jęz. łac.

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

xx003401740