Object

Title: Praca / Duszpasterstwo Ludzi Pracy "Wola" ; red. odpowiedzialny Andrzej Urbańsk

Contributor:

Urbański, Andrzej (1954- ). ; Duszpasterstwo Ludzi Pracy "Wola". ; Duszpasterstwo Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej.

Description:

Niereg. ; Nr 1 (paźdz. 1986)-R. 4, nr 7=17 ([luty-maj] 1989). ; Tyt. nagł. ; Powiel. ; Do użytku wewnętrznego. ; Od nr 2 (1986) podtyt. : biuletyn Rady Duszpasterstwa Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej. ; Od nr 3 [1986] podtyt. : biuletyn Duszpasterstwa Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej. ; Od [nr 11 (1988)] podtyt. w kolofonie : biuletyn Duszpasterstwa Ludzi Pracy. ; Na nr 11-15 (1988) motto : "Wiadomo jest wszystkim na świecie, ze paca odnosi się swoją dzielnością i obfitością do miary wolności: gdzie więcej wolności, tam i pracy więcej, i o ile wolniejszym społeczeństwo, o tyle dzielniejszą jest i praca". Cyprian Kamil Norwid. ; Opis ostatniego numeru na podst.: Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990 / pod red. Stefanii Skwirowskiej. ; Nr 3 bez daty rocznej, nr 4, 6,8-10 bez datowania, nr 11 bez numeracji i datowania. Od nr 12 wprowadzono numerację roczną i ciągłą.

Place of publishing:

Warszawa ; pl

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Duszpasterstwo Ludzi Pracy

Date issued:

1986-1989

Format:

application/octet-stream

Extent:

30 cm

Call number:

V-C545 A

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne tylko w sieci KUL

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

xx003553476

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information