Object structure

Title:

Directorium Horarum Canonicarum et Sacrarum Missarum ad usum Dioecesis Tiraspolensis pro Anno Domini 1919

Alternative title:

Directorium Cultus Divini in Dioecesi Tiraspolensi Anno Domini ... a Clero Celebrandi

Contributor:

Zottmann, Franz Xaver von (1826-1901). ; Ecclesia Catholica. Dioecesis Tiraspolensis. ; A. Szitnick & Co.

Subject:

Ecclesia Catholica. Dioecesis Tiraspolensis kalendarze. ; Kościół katolicki liturgia kalendarz. ; Kalendarz liturgiczny.

Description:

Rocz. ; W 1919 r. ukazały się dwa wydania tego samego rocznika w Odessie i Saratoviae, pod różnymi tytułami i różniące się treścią.

Place of publishing:

ru ; Saratoviae

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis A. Szitnick & Co.

Date issued:

1919.

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

17-20 cm.

Call number:

V-1269

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat ; Tekst łac., ros.

Has version:

Kalendarium Cleri Tiraspolensis in Annum Domini ... 1919

Is version of:

OryginaƂ drukowany.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

xx003617272