Title:

Rituale Sacramentorum, ac Aliarum Ecclesiaæ Ceremoniarum : Ex Rituali Romano Jussu Pauli V. Pontificis Maximo edito [...] ad uniformem Ecclesiæ [et] Cleri Varmiensis [et] Sambiensis usum [...]. P. 1 / Autoritate [...] D. Christophori, Andreæ Joannis Comitis in Słupow Szembek [...] Tum Synodali Ordinatione concinnatum.

Alternative title:

Rituale romanum

Contributor:

Szembek Krzysztof Andrzej Jan (1680-1740) ; Collegium Hosianum (Braniewo)

Description:

Na k. tyt. Data MDCCXXXIII. ; Egz. BU KUL uszkodzony, brak [3-4] k., I i II grupa fingerprintu niemożliwa do ustalenia. ; Ded. : "Christophorus Andreas Joannes in Słupow Szembek, Dei [et] Apostolicæ Sedis Gratia Episcopus Varmiensis [et] Sambiensis, Sacri Romani Imperii Princeps, Terrarum Prussie Præses.". ; Druk dwubarwny czarny i czerwony. Na v. k. tyt. Stemma na herb własny Szembeka.

Place of publishing:

pl ; Brunsbergæ ; Polska

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis Collegii Societatis Jesu

Date issued:

1733

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

[4] k., 175 s. 2°.

Identifier:

**** **** ein- CrSa (3) 1733 (R)

Call number:

B.4530 Cim

Bibliographic citation:

Estr. XV-XVIII, 26, 313

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

kua

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10056- Biblioteka Instytutu Muzykologii

VTLS_035:

xx003647035