Title:

Altera Pars Ritualis, : De Cæremoniis Ecclesiasticis: ut pote; De Benedictionibus, Processionibus, et Exorcismis. P. 2.

Alternative title:

Rituale romanum

Contributor:

Szembek Krzysztof Andrzej Jan (1680-1740) ; Collegium Hosianum (Braniewo)

Description:

Na k. tyt. Data MDCCXXXIII. ; Ded. w części 1 : "Christophorus Andreas Joannes in Słupow Szembek, Dei [et] Apostolicæ Sedis Gratia Episcopus Varmiensis [et] Sambiensis, Sacri Romani Imperii Princeps, Terrarum Prussie Præses.". ; Druk dwubarwny czarny i czerwony. Na k. tyt. herb własny Szembeka.

Place of publishing:

pl ; Brunsbergæ ; Polska

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis Collegii Societatis Jesu

Date issued:

1733

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

[2] k., 405 s. 2°.

Identifier:

m.V. t.n. o.e- V.V. (3) 1733 (R)

Call number:

B.4530 Cim

Bibliographic citation:

Estr. XV-XVIII, 26, 313

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10056- Biblioteka Instytutu Muzykologii

VTLS_035:

xx003647126