Title:

Rabbi Samuelis Tractatus, Indicans Errorem Ivdaeorvm Circa Observantiam Legis Mosaicae & venturum Messiam, quem expectant : Opus Aureum, Omnibus Christi fidelibus, & Sac. Scripturae Professoribus apprime necessarium / [...] Patre Magistro Alphonso Bonohomine, [...] ex Arabico in Latinum translatum; tempote Pontificatus Benedicti Fel. rec. Papae XI. Venecijs impressum, Inde a Judaeis, [...] undique celatum, tandem adinventum; [...] Nunc Novissime Studio cerri Patris Theologi Ordinis Minor S Francisci Regularis Observantiae Provincae Russiae, inventum, cum Superiorum Permissiu Reimpressum.

Alternative title:

Tractatus, Indicans Errorem Ivdaeorvm Circa Observantiam Legis Mosaicae & venturum Messiam & venturum Messiam, quem expectant ; Tractatus, Indicans Errorem Iudaeorum Circa Observantiam Legis Mosaicae & venturum Messiam & venturum Messiam, quem expectant

Creator:

Samuel Rabi Marokański.

Contributor:

Alphonsus Bonihominis ( -1353). ; Drukarnia Jezuitów (Lublin).

Description:

Błędy w paginacji ozn. s.: 15-14 [i.e. 14-15], 66 [i.e. 67].

Place of publishing:

Lublini

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis Collgi: Societatis Jesu

Date issued:

1725.

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

[3] k., 94 s., [2] k., sygn. A-F8, G4 8°.

Call number:

XVIII.6522

Bibliographic citation:

Estr. XV-XVIII, 27, 60 ; Bibliogr. Lubel., 901

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10005 - Sekcja Starych Druków - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003411314