Title:

Aristotelica Philosophia, Quaestionibus Eruditis Ac Notis Sententiarum Illustrata. Lib. 1 / Authore R.P. Andrea Rudzki Soc: Jesu [...].

Creator:

Rudzki, Andrzej (1713-1760).

Contributor:

Drukarnia Jezuitów (Lublin).

Description:

[Var. A]. ; Na k. tyt. verso znajdują się dwa cytaty. Na [2] k. znajduje się ded. "Honori & Gloriae Celsissimi Adami Principis [...] Czartoryski [...] Ac Mariae Sophiae De Sieniawsciis [...]" podpisana Josepho Roiowski. ; Na k. [3] rekto miedzioryt z herbami: Czartoryskich-Pogoń oraz Sieniawskich-Leliwa nad herbem czterowiersz. Na verso [3] k. znajduje się wiersz "Respublica Sapientum Ad Celsissimum Principem". ; Rozróżnienie Var. na podstawie Bibliogr. Lubel. w Var. B inny skład k. tyt.: w Var. A na s. tyt. wymienione nazwisko aut., w Var. B tyt. do słów "[...] Sententiarum Illustrata. Liber I" - bez nazwiska aut. i adresu wyd. Brak k. [3]. Napis ded. krótszy niż w Var. A - na jednej s. [2] k., pod nim adres wyd. Na [2] k. verso miedzioryt z herbami i czterowiersz, brak wiersza "Respublica sapientum [...]". W Var. A miedzioryt z herbami czterowiersz oraz wiersza "Respublica sapientum [...]" występują na k. [3]. W Var. B brak k. (g)6 z wierszem"Ad benignum Lectorem [...]", napisem "Finis" oraz wienietką. ; R. wyd. ustalony na podstawie r. ded. na [2] k. verso.

Place of publishing:

Lublini

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis S.R.M. Coll. S.J.

Date issued:

[1750].

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

[146] k., [3] k. niesygn., sygn. A-I8, K4, (a)2, )(3-8, B7, (c)-(f)8, (g)6 8°.

Call number:

P.XVIII.331

Bibliographic citation:

Bibliogr. Lubel., 869 ; Estr. XV-XVIII, 26, 475-476

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10005 - Sekcja Starych Druków - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003424425