Object structure

Title:

Kalendarium Liturgicum in Usum Dioecesis Camenecensis Iussu et Autoritate Excellentissimi Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Domini Petri Mańkowski dei Miseratione et S. Sedis Apostolicae Gratia Episcopi Camenecensis A. D. 1923 Servandum.

Alternative title:

Kalendarium Liturgicum in Dioecesi A. D. ... Servendum

Contributor:

Mańkowski, Piotr (1866-1933). ; Styfi, Józef. ; Ecclesia Catholica. Diecezja Kamieniecka.

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Kamieniecka kalendarze. ; Kościół katolicki liturgia kalendarz. ; Kalendarz liturgiczny.

Description:

1923 [wyd.] 1922.

Place of publishing:

pl ; Premisliae

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis Josephi Styfi.

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

16 cm.

Call number:

V-6859

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany.

Replaces:

Ordo Divini Officii Persolvendi Sacrique Celebrandi pro Clero Saeculari Dioeceseos Camenecensis [...] pro Anno Domini ... 1920-1922(?)

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

xx003672038