#

Object

Title: Żołnierz Wielkopolski : z dodatkiem ilustrowanym

Contributor:

Związek Podoficerów Rezerwy Ziem Zachodnich. ; Polska. Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (1927-1939). Wojewódzki Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego na Województwo Poznańskie. ; Związek Towarzystw Powstańców i Wojaków Dowództwa Okręgu Korpusu VII. ; Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Description:

Wych. raz na tydzień ; R. 1, nr 1(28 listopada 1920)-R. 9, nr 51/52(23 grudnia 1928). ; Od R. 6(1925)? podtyt.: ilustrowany tygodnik poświęcony wojsku i przysposobieniu wojskowemu. ; Od R. 7, nr 41(1927) podtyt.: organ Wojewódzkiego Komitetu W[ychowania] F[izycznego] i P[rzysposobienia] W[ojskowego]. ; Od R. 7, nr 6(1926) podtyt.: organ Związku Ofic[erów] Rez[erwy] Ziem Zach[odnich] Rz.P., Podoficerów Rez[erwy] Ziem Zach[odnich] Rz.P. i Związku Powst[ańców] i Woj[aków] O.K. VII. ; Od 1925 ? format: 48 x 34 cm. ; W 1923 podtyt.: z ilustracjami.

Place of publishing:

Poznań ; pl

Publisher:

Nakł. Dow. Okr. Gen.

Date issued:

1920-1928

Format:

application/octet-stream

Extent:

30 cm

Call number:

V-29455

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany.

Is replaced by:

Junak 1929-1931

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

xx001827994

Object collections:

Last modified:

Jul 12, 2017

All available object's versions:

https://dlibra.kul.pl/publication/25375

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information