Obiekt

Tytuł: Funkcja refleksji w analizie czynu moralnego (na marginesie pracy K. kard. Wojtyły "Osoba i czyn").

Opis:

Artykuł z : Roczniki Filozoficzne T. 28, nr 2 (1980), s. 114-118. ; Referat wygłoszono w czasie sympozjum na temat: "Człowiek w świetle sumienia - w kontekście filozoficzno-teologicznej twórczości Kardynała Karola Wojtyły", które odbyło się 6 XII 1979 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL.

Miejsce wydania:

Lublin ; pl

Sponsor digitalizacji:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Wydawca:

TN KUL

Współtwórca:

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Data wydania:

1980.

Data utworzenia:

-

Format:

application/pdf

Rozmiar:

21 cm

Identyfikator:

ISSN: 0035-7685 ; oai:dlibra.kul.pl:25448

Sygnatura:

V-3594

Język:

pol

Powiązanie:

-

Jest wersją:

Oryginał drukowany.

Prawa dostępu:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Licencja :

-

Właściciel praw:

© Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” w latach 2016-2020 nr projektu 0021/FIL/2016/20. ; © Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Towarzystwo Naukowe KUL

Digitalizacja:

Oddział Zbiorów Cyfrowych

Lokalizacja oryginału:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

aa95026072

Źródło finansowania:

Konkurs MNiSW pt. "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku".

Grant:

Lubelska Szkoła Filozoficzna

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji