Title:

[Przywilej miasta Lublina wydany przez Zygmunta Augusta w 1570 roku]

Creator:

Zygmunt August

Description:

Zygmunt August król polski potwierdza przywilej nadany mieszczanom lubelskim przez króla Władysława [Łokietka], potwierdzony także przez innych polskich królów, a zwalniający ich od ceł i myt na obszarze całego królestwa, i rozszarza go na obszar całego Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz na ziemie przyłączone do Korony na sejmie lubelskim w 1569 r., a mianowicie: ziemię kijowską, wołyńską i podlaską, za wyjątkiem nowego cła pogranicznego przeznaczając je dla siebie i swoich następców.Podpis własnoręczny kanclerza wielkiego koronnego Walentego Dembińskiego.

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date:

1570

Type:

t - rękopis

Format:

application/pdf

Extent:

[1] k. ; 46,5 x 30,2 x 7,6 cm

Call number:

Dypl. 46

Bibliographic citation:

J. Riabinin, Materiały do historii Miasta Lublina 1317-1792, Lublin 1938, nr 237, s. 82

Source:

Oryg. ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL