#
Object structure

Title:

Ilustrowany Kalendarz "Oblata Niepokalanej" Miesięcznika Misyjn. OO. Oblatów Marji Niepokalanej na Rok 1935

Alternative title:

Ilustrowany Miesięcznika Misyjn. OO. Oblatów Marii Niepokalanej na Rok ... ; Kalendarz Oblata Niepokalanej na Rok Pański ...

Contributor:

Congregatio Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae. ; Wydawnictwo Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Subject:

Congregatio Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae misje czasopisma. ; Congregatio Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae kalendarze. ; Prasa katolicka 1900-1945. Polska ; Kalendarze

Description:

Rocz. ; 1935.

Place of publishing:

Poznań ; pl

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Wydawnictwo OO. Oblatów Marji Niepokalanej

Date issued:

1935.

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

23 cm.

Call number:

V-10225

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

xx003743778